Δεχόμαστε υλικά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες
 • τρόπου συλλογής scrap
 • τιμές
 • τρόπου διάθεσης υλικών
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μην ξεχνάτε πως η ανακύκλωση

Προσφέρει

 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Δημιουργία πρώτων υλών 
 • Δημιουργία νέων θέσεων  εργασίας

Πετυχαίνει

 • Μείωση χρήσης καθαρής πρώτης ύλης. 
 • Μείωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας 
 • Μείωση όγκου απορριμάτων 

Πραγματοποιεί

 • Ευκαιρίες επενδύσεων 
 • Εξοικονόμηση χώρων αποθήκευσης 
 • Βελτίωση οικονομικών μεγεθών
Close Menu